Op het akkerbouwbedrijf verbouwen we circa 10 verschillende gewassen, waaronder diverse groenten. Deze gewassen worden ingezet voor voedsel, maar ook voor diervoeder en bio-energie.

Akkerbouw

Digistaat efficiënt en duurzaam verpompen

Met de komst van nieuwe wettelijke bemestingsnormen en een verkort uitrijseizoen wordt het steeds lastiger om de mest op tijd uit te rijden. Het heen en weer rijden met tanks neemt veel tijd in beslag.

Lees meer

Het moderne machinepark, welke voor onze diverse activiteiten beschikbaar is zorgt voor een efficiënte, prettige en veilige manier van werken.

Met onze gemotiveerde medewerkers worden de meeste werkzaamheden op het bedrijf in eigen beheer uitgevoerd. Daaronder ook het onderhoud van de houtopstanden, eigen wegen en sloten . Als familiebedrijf hecht Smits grote waarde aan betrokkenheid en loyaliteit van haar medewerkers.

6
Geweldige verzorgers
500kg
Zelf verbouwd voer per varken per maand
4m²
Minimale ruimte

In de biogasinstallatie, worden meststoffen, akkerbouwproducten en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie vergist en omgezet in duurzame elektriciteit.

De op de eigen bedrijven geproduceerde mest en het digistaat uit de biogasinstallatie  wordt  op biologische wijze duurzaam verwerkt en afgezet als plantenvoeding ter vervanging van kunstmest.

Neem een kijkje bij Princepeel Biogas.

Biogas