B.V. Landgoed de Princepeel verpompt digestaat efficiënt en duurzaam

Efficiënt en duurzaam

Met de komst van nieuwe wettelijke bemestingsnormen en een verkort uitrijseizoen wordt het steeds lastiger om de mest op tijd uit te rijden. Het heen en weer rijden met tanks neemt veel tijd in beslag. Om de mest toch op tijd op het land te krijgen, worden grotere tanks en extra personeel ingezet. De familie Smits zocht in samenwerking met Smits Veldhoven, Bauer importeur voor de beregening, naar een manier om het digestaat efficiënter uit te rijden. In samenwerking met Distrimex werd hiervoor een oplossing gevonden; mest ondergronds verpompen bij lange afstanden.

Digestaat ondergronds verpompen

B.V. Landgoed de Princepeel van de familie Smits bestaat uit meer dan 500 hectare akkerbouwgrond waar op meer dan 10 verschillende gewassen worden geteeld. Deze grond wordt gevoed met digestaat uit een eigen biogasinstallatie. Het digestaat wordt gemaakt van meststoffen, akkerbouwproducten en reststoffen uit de voedingsmiddelenindustrie. Het  digestaat wordt maar liefst 5 km ondergronds verpompt. Het digestaat wordt via een eigen ondergronds leidingsysteem verpompt vanaf de opslag lagunes bij de biogasinstallatie naar de mestcontainers op het omliggende bouwland.

De voordelen van het systeem op een rijtje:

  • Minder milieubelasting door minder transport bewegingen;
  • Gebruik van groene stroom ipv. fossiele brandstoffen;
  • De uitrij capaciteit wordt tot wel 50% verhoogd per dag;
  • Minder slijtage aan banden van tractoren en mesttanks;

Een duurzame oplossing

Naast de besparing in tijd en geld, reduceert deze pompoplossing ook de co2 uitstoot. De elektrische pomp wordt namelijk voorzien van eigen groene stroom uit de biogasinstallatie. Een grote hoeveelheid brandstof wordt bespaard doordat de tractor niet meer van een perceel naar de mestopslag hoeft te rijden. Dat de combinatie niet meer de weg op hoeft, komt ten goede aan de verkeersveiligheid. Overlast voor andere weggebruikers behoort tot het verleden. Bij minder optimale omstandigheden blijven de wegen schoon en ontstaat er geen slipgevaar. Schoonmaken van de weg behoort daarmee ook tot het verleden.

Besparing in tijd en geld

De elektrische mestpomp in veilige en stille omkasting kan op afstand aangezet worden door middel van een sms. Wanneer de mest uitgereden gaat worden, stuur je een sms en wordt de container op het perceel gevuld. Een vlottersysteem signaleert wanneer de tank vol zit of wanneer deze weer bijgevuld moet worden. De pompset schakelt automatisch aan en uit. De chauffeur op het land kan de mest ophalen bij deze container. Het grote voordeel hiervan is dat een combinatie niet meer via de weg heen en weer hoeft te rijden naar een mestopslag. Dit zorgt voor besparing in tijd en geld.