Tot laat in de 19e eeuw was het gebied rondom landgoed Princepeel ontoegankelijk door een groot moeras dat zich uitstrekte van Grave tot voorbij Weert en was het nog één van de grootste natuurgebieden in Europa.

Landgoed Princepeel

Historie

In de Gemeente Mill en St.Hubert was een stuk Peel gelegen dat behoorde tot de domeinen van de Staat der Nederlanden.

Van oudsher was dit toenmalige jachtgebied eigendom van de Heren van Cuijk. In de tijd dat de Prinsen van Oranje de Heren van Cuijk waren, heeft het landgoed de naam ’Princepeel’ gekregen.  Het landgoed Princepeel werd in 1864 publiekelijk verkocht. Sinds die tijd is het in zijn geheel intact gebleven landgoed door haar pachters en eigenaren beheerd, bewerkt en bewoond. Huize Princepeel, zoals het landhuis op het landgoed heet, is gebouwd in 1870.

Smits Groep is een echt familiebedrijf. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer.

130
Jaar geleden gebouwd
140
Jaar in particulier bezit
38
Jaar in bezit van de familie Smits
540
Hectare

Midden jaren tachtig verwerft de familie Smits het 540 hectare metende landgoed en exploiteren zij er sindsdien meerdere activiteiten.

Het familiebedrijf Smits streeft naar continuïteit op de lange termijn en investeert en ontwikkelt steeds in duurzaam ondernemen en verliest daarbij de historische waarde van het landgoed niet uit het oog.

Varkenshouderij

In de varkenshouderij worden de varkens gehouden met inachtneming van de hoogste eisen in ...

Akkerbouw

Op circa 540 hectare landbouwgrond worden gewassen geteeld voor de voedselketen. Door middel van ...

Biogas

De bio-vergister voorziet meer dan 12.500 huishoudens van groene stroom. Deze groene stroom wordt ...